Homosexualitet och bibeln

Nu när det är pridefestival i Stockholm kan det vara passande att skriva om bibelns syn (som även är min egen) på homosexualitet eftersom jag vet att ni är flera som är nyfikna =)
 
Jag har generellt sett inget emot homosexuella. Precis som med alla andra människor finns det de jag fungerar bättre med och andra jag fungerar sämre med. Däremot stödjer jag inte det sätt de valt att leva på. Bibeln är väldigt klar med att homosexualitet är synd. Det står bland annat:
"På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse" Rom 1:27
 
"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande." 1 Kor 6:9-11
 
"Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt." 3 Mos 18:22
 

Hur en del kristna kan mena att bibeln är otydlig med om det är synd eller inte kan jag inte förstå! När bibeln talar om att det är onaturligt, betyder inte det att det inte förekommer i naturen utan att det strider med det som Gud skapade naturen till. Argumentet att allt som förekommer i naturen är naturligt skulle betyda att kanibalism är naturligt (med den jämförelsen menar jag inte att homosexualitet kan jämföras med kanibalism, utan vill bara visa att argumentet inte håller).
Men det som är viktigt att poängtera är att det inte är mer synd med homosexualitet än att bo sambo, dricka sig full, vara girig, hata någon o.s.v. Det kan lätt både bland kristna och icke-kristna bli så att homosexualitet blir en mycket viktigare fråga än allt annat. Och framför allt är det viktigt att komma ihåg att Gud förlåter all synd
 
"Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." 1 Joh 1:6-7
 
Om vi vill göra upp med vår synd, får vi förlåtelse för vår synd varesig det är homosexualitet, girighet, fylleri eller hat. Gud älskar alla människor och vill att alla ska frälsas. 

RSS 2.0